Szkło gięte jest szkłem formowanym na bazie procesu osiadania w formach podczas długiego cyklu termicznego, osiągającego temperaturę ok. 600°C

Dzięki powolnemu procesowi studzenia produkowane przez nas szkło gięte jest

najwyższej jakości !

 

Szyby gięte wykonujemy wg indywidualnego zamówienia klienta.

Dotyczy to zarówno użytego rodzaju szkła jak i w przypadku

szyb giętych zespolonych grubości zestawu.

 

W dowolnym kształcie (prostokąty, elipsy, koła, łuki itp.)

 

 

 

H U R T O W N I A   I   P R Z T E T W Ó R S T W O   S Z K Ł A  m g r   i n ż .  K A Z I M I E R Z   B A R Ł O Ż Y K

                          S Z Y B Y  G I Ę T E

Produkowane przez nas szyby przeznaczone są do drzwi oraz mebli.