H U R T O W N I A   I   P R Z T E T W Ó R S T W O   S Z K Ł A  m g r   i n ż .  K A Z I M I E R Z   B A R Ł O Ż Y K

PÓŁKI SZKLANE

 

Proponowane wymiary:

 - 28cm x 14cm

 

Wymiar półki możemy dostosować do państwa indywidualnych potrzeb !