H U R T O W N I A   I   P R Z T E T W Ó R S T W O   S Z K Ł A  m g r   i n ż .  K A Z I M I E R Z   B A R Ł O Ż Y K

PÓŁKI SZKLANE

 

Produkujemy także półki przeznaczone do mebli, wnęk,

szyby na lady, regały szklane itp…