S Z L I F O W A N I E   I   W I E R C E N I E

Oferujemy 2 rodzaje szlifowania:

- C - kant

- trapezowe (czoło + fazy)

H U R T O W N I A   I   P R Z T E T W Ó R S T W O   S Z K Ł A  m g r   i n ż .  K A Z I M I E R Z   B A R Ł O Ż Y K